Mājdzīvnieku mikročipēšana

Mājdzīvnieku mikročipēšana

Saskaņā ar Eiropas savienības direktīvu Nr 998/2003, sākot ar 2004. gada 3. jūliju ir mainījusies mājdzīvnieku ievešanas kārtība Eiropas savienības dalībvalstīs. Balstoties uz ES direktīvu, mājdzīvniekiem, kuri ceļo pāri Eiropas savienības robežai, jābūt identificējamiem ar skaidri salasāmu tetovējumu vai implantētu mikročipu.

Radiofrekvenču identifikācija (RFI) ir viena no mūsdienīgām un perspektīvākām apzīmēšanas tehnoloģijām, kura balstās uz mikročipu izmantošanu (ļoti sarežģīta mikroshēma, kurā tiek iekodēta visa nepieciešama informācija), kas ļauj izmantot bezvadu pierakstu un nolasīšanas sistēmu.

Elektroniska dzīvnieku apzīmēšana ir viena no galvenajām radiofrekvenču identifikācijas izmantošanas iespējām. Pirmo reizi šī apzīmēšanas tehnoloģija tika izveidota Texas Instruments kompānijā pēc Holandes pasūtījuma 1989. gadā.

Darbības princips

Elektroniskas apzīmēšanas sistēma sastāv no 3 daļām:

  • Mikročips

  • Nolasīšanas ierīce (skeneris)

  • Datu bāze

Kas ir mikročips?

Mikročips ir izveidots no mikroshēmas, kuras sastāvā ir uztveršanas-raidīšanas ierīce (1), koda atmiņas bloks (2), kura tiek iekapsulēta stikla vai keramikas lodē (3) ar iebūvēto daudzvītņu antenu (4).

Kādi ir mikročipa izmēri?

Parasti mikročipa kapsula ir neliela. Standarta izmēra mikročipi, kurus izmanto sīko mājdzīvnieku apzīmēšanai, ir vidēji 13 mm gari un 2 mm diametrā. Tātad, tie ir nedaudz lielāki par rīsa graudiņu. Koda struktūra ir atkarīga no mikročipa identifikācijas sistēmas. Piemēram, Jūsu sunim mikročipa numurs ir 985170000015890:

  • 985 – valsts ciparu numurs

  • 1700 – mikročipa ražotāja kods

  • 00015890 – dzīvnieka individuālais numurs

Šīs kods ir iekodēts mikročipa atmiņā, un pēc savas būtības, ir dzīvnieka „mūžīgais” personas kods, jo viņu nevar nodzēst, pārprogrammēt, vai ka citādi izmainīt. Tas notiek tāpēc, ka dzīvniekiem ievada tikai „Real only” tipa mikročipus. Tas nozīmē, ka katra dzīvnieka mikročipa personālais kods tiek programēts tikai ražotāja rūpnīcā, lai novērstu koda dubultošanas iespējas.

Ka ievada mikročipu?

Atkarībā no dzīvnieka sugas tiek pielietotas vairākas ievades metodes. Mājdzīvniekiem mikročipu iekļauj biostikla kapsulā (īpašais stikla veids, kurš ir inerts attiecībā pret dzīvajiem audiem). Mikročipu ievada izmantojot speciālo vienreizējas lietošanas šļirci, kurš tiek piegādāts kopā ar mikročipu.

Mikročipam ir jāatbilst ISO 11784 vai ISO 11785 standartam.

OSI Serviss SIA © 2011